Protestantse Gemeente 'De Morgenster' te Vinkeveen en Waverveen

Ontmoetingen in 2019 - 2020

‘Zaaien op de akker van Gods Geest’ Programma Ontmoetingen 2019 – 2020
U, jij bent hartelijk welkom in het Ontmoetingscentrum, bij ‘De Morgenster’,
Herenweg 253, Vinkeveen; vanaf 19.45u. staan vrijwilligers met koffie & thee klaar (tenzij anders is aangegeven).
Zie ook: www.morgenstervinkeveen.nl en de rubriek ONTMOETINGEN
in ons kerkblad ‘De Kerkbank’ en/of de wekelijkse Nieuwsbrief.
Gesprekskringen
Gedurende het seizoen worden er verschillende gespreksavonden georganiseerd voor de gemeente van ‘De Morgenster’ o.l.v. ds Bram-Willem Aarnoutse.
~ Belijdeniscatechese ‘In goed vertrouwen’, data in overleg
~ Gesprekskring ‘Geloven met het hart’: een ‘opfriscursus geloven’ (materiaal uit 2011), voor wie weer eens wil kennis maken met de christelijke geloofsbelijdenis, data in overleg.
Geloven in Ontmoeting
Het InterKerkelijk Overleg (I.K.O.) biedt opnieuw een folder aan met vormings- en toerustingswerk namens de kerken in De Ronde Venen. De folders zijn beschikbaar via de hal van de kerk of digitaal (PDF) verkrijgbaar bij: ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl. Van harte welkom !
Project ‘WEG VAN LEVEN’ in De Morgenster
‘Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven;
houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.’ Paulus, Galatenbrief 5: 1
In het project Weg van Leven staat de innerlijke weg centraal die elk van ons gaat in het concrete leven van alledag, met zijn vreugde en verdriet, verwondering en ontreddering, vinden en verliezen, weten
en twijfelen, slagen en falen, verbondenheid en eenzaamheid.
Weg van Leven is een project voor persoonlijke verdieping en gezamenlijk geloofsgesprek. Het project wil mensen helpen de aanspraak van God in hun leven te onderscheiden en zich er aan toe te vertrouwen. In onze samenleving zijn veel spirituele zoekers, mensen die diep van binnen beseffen dat het leven meer is dan hebben en houden. Deze zoekers
thema’s, ontleend aan de trefwoorden geloof – hoop – liefde: ‘genade’, ‘verlangen’, ‘overgave’, ‘vruchtheid’.
De bijeenkomsten zijn op woensdagmorgen van 9.45 – 11.45u.: 9 oktober, 6 november, 11 deceber, Morgenster’. Er kunnen 12 personen meedoen.
Informatie: ds Bram-Willem Aarnoutse, ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl
“Ik buig in liefde en dankbaarheid voor het mysterie en ik open mijn hart vol mededogen voor al wat leeft.”
Dinsdag 24 september, Zin in Film : Green Book
Green Book, een Amerikaanse film uit 2018, geïnspireerd door ware gebeurtenissen, volgt een Italiaans-Amerikaanse uitsmijter, die tijdelijk zonder werk zit als zijn nachtclub een paar maanden dicht gaat. Vervolgens gaat hij als chauffeur/lijfwacht werken voor een uiterst getalenteerde
concertpianist. De twee leven in een totaal andere wereld, maar krijgen geleidelijk aan een band met elkaar. Eenmaal onderweg (leidraad is de speciale reisgids ‘The Green Book’) word je al snel ondergedompeld in de hypocriete toestanden in het zuiden van Amerika in de heftige jaren 60.
Niettemin is de film ondanks de vele pijnlijke momenten zeker niet zwaar op de hand, in de kern een ‘feel good movie’. Oscar voor beste film (duur 130 minuten).
‘Summer Time…’ Opnieuw is er de mogelijkheid om foto’s of andere impressies van de afgelopen zomer aan elkaar te laten zien in het Ontmoetingscentrum. De expositie opent 13 oktober en duurt tot
de Dankzondag 10 november. Uw bijdrage is tot 1 oktober welkom: ans.nicolaas52@gmail.com.
Woensdag 16 oktober: Wondermooi, zoals U mij gemaakt hebt. Over transgenders in de kerk
N.a.v. het boek ‘Wondermooi’ (juni 2019), met verhalen over gelovige transgenders in de kerk wil De Morgenster ruimte geven aan dit gevoelige thema. We willen belangstellend en zonder (voor)oordelen
luisteren naar verhalen, gedachten en geloofsvragen. Voor deze I.K.O.-avond willen we een ieder uitnodigen, en ook m.n. pastores en pastorale ouderlingen.
Donderdag 17 oktober, Zin in Film: The Light between Oceans (2016)
The Light Between Oceans gaat over hoe je moet leven als je getekend bent door het verleden. Over verlies en teleurstelling, en de manier om daarmee om te gaan. De keuze tussen hart en hoofd. Over opoffering, ouderschap. Zwijgzame veteraan, die de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog heeft
overleefd, zoekt na de oorlog rust en vindt deze wanneer hij een aanstelling accepteert als vuurtorenwachter op een eiland in West-Australië. Hij ontmoet zijn levenslustige partner op het vasteland en samen gaan ze op het afgelegen vuurtoreneiland wonen. De twee willen dolgraag een gezin stichten, maar dat wil niet erg vlotten. En dan spoelt een reddingssloep met dode man en levende baby aan op het eiland. Ze besluiten haar als hun eigen kind te verzorgen en op te voeden, met alle gevolgen van
dien. De plot ontvouwt zich langzaam, de acteurs dragen het drama dat zich ontvouwt met hun fijne, naturelle spel. (duur 133 minuten).
Donderdag 24 oktober:
De eredienst in protestantse en rooms-katholieke kerk: verschillende overeenkomsten!
Een avond op verkenning in de rooms-katholieke en protestantse liturgie, geleid door zr Monica Raassen in de H. Hart van Jezuskerk, te Vinkeveen, om 20 uur. Wat valt er veel te ontdekken!
Donderdag 31 oktober: over de betekenis en de beleving van de avondmaalsviering Dinsdagmiddag 5 november, 13.45u.: een rondleiding door de Voedselbank Mijdrecht (I.K.O.)
Bonhoeffer 75 jaar …
In april 2020 zal het 75 jaar geleden zijn dat ds Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) door de nazi’s werd vermoord vanwege zijn deelname aan het Duitse verzet tegen Hitler. Gaandeweg dit seizoen biedt het I.K.O. een aantal momenten om over hem en van hem te horen, te lezen en te zingen. In de I.K.O.-folder vindt u uitgebreide informatie, maar hier de data van de verschillende momenten:
¶ Dinsdag 12 november: lezing over Dietrich Bonhoeffer in Ontmoetingskerk Wilnis
¶ Donderdag 23 januari: ‘… gedoopt tot christen…’ we lezen de doopbrief van Bonhoeffer uit mei 1944 in De Morgenster o.l.v. ds Aarnoutse; de tekst is vooraf digitaal verkrijgbaar via de email.
¶ Donderdag 6 februari: liederen zingen met Erick Versloot in de traditie van Bonhoeffer, in De Rank
¶ Dinsdag 11 februari: film Agent of Grace over Bonhoeffer, in  Ontmoetingskerk Wilnis
¶ Zaterdag 18 april: ‘Bonhoeffer – Wie ben ik?’ Een  muziektheatervoorstelling door Kees van der Zwaard, in de Janskerk, Mijdrecht. Entree 10 euro.
Donderdag 9 januari en dinsdag 18 februari, Zin in Film : filmkeuze nog te bepalen
OP WEG NAAR PASEN
Sobere Maaltijd op Aswoensdag 26 februari, 18.00 – 19.45u.
Een vorm van ontmoeting en bezinning aan het begin van de 40 dagentijd die voor veel mensen een goede gewoonte is geworden om deze tijd bewust willen meemaken aan het begin van de 40 dagentijd, opgeluisterd door muziek en een goed verhaal. Aanmelding vooraf is gewenst.
Woensdag 18 maart, 20 uur: de spiritualiteit van de basiliek Sagrada Família in Barcelona Henk Butink uit Wilnis laat ons kennismaken met het levenswerk van de Spaanse architect Antoni Gaudı́ i Cornet (1852 – 1926): de wereldberoemde Verzoeningskerk in Barcelona, gewijd aan de
evangelische boodschap van geloof, hoop en liefde.
De Ontmoetingscommissie hoopt op uw belangstelling en u op een aantal avonden te mogen begroeten.
Uiteraard zijn wij bereid vervoer voor u te organiseren mocht dit een probleem zijn. Voor informatie kunt u bellen naar Kees Romijn, tel. 261731 of Ans Nicolaas, tel. 06-20819915 | ans.nicolaas52@gmail.com.
terug
Kerkdiensten
Onze kerkdiensten staan ook open voor gasten. De kerkdiensten beginnen op zondagmorgen om 9.30 uur. De kerkdienst wordt opgenomen en is terug te zien. Klik op de button hieronder voor de opname.
Ook oudere kerkdiensten kunt u hier terugzien.
Privacystatement Morgenster
Privacystatement Morgenster
Ontmoetingscentrum
Wilt u gebruik maken van ons Ontmoetingscentrum?
lees verder.....