Protestantse Gemeente 'De Morgenster' te Vinkeveen en Waverveen

G.O. Verrips

In de Proosdijkroniek verscheen onlangs dit artikel over G.O. Verrips, de eerste steenlegger van de Morgenster.

Ds. Rutgers

Ds. Bram-Willem Aarnoutse deed onderzoek naar het werk en leven van ds. Rutgers, predikant in Vinkeveen van 1934-1948. Hij publiceerde daarover in het historisch tijdschrift 'De Proosdijkoerier' en schreef er een uitgebreider artikel over.  Beide stukken vindt u hier. 
Lees meer 

Kerkgebouw

Herenweg 253 in Vinkeveen

Het gebouw van de Protestantse Gemeente 'De Morgenster'te Vinkeveen ligt achter op een aan de Herenweg 253 gelegen terrein, geheel vrijstaand. Rechts van de kerk, meer naar voren, ligt de pastorie die bewoond wordt door de predikant.

Het kerkgebouw is in 1926 gebouwd ter vervanging van een ouder gebouw uit 1893. Het ontwerp was van architect P.D. Stuurman te Gouda. Het werk werd aangenomen door fa. Neven en Roodenburg te Lekkerkerk voor een bedrag van fl. 29.000.

Het oude gebouw was gesitueerd in de nabijheid van de huidige locatie. De voorzijde van de oude pastorie had de uitstraling van een boerderij. Hierachter lag een houten kerk. Dit oude gebouw werd in 1926 verkocht.

Afgezien van een aanbouw rechtsachter is het exterieur van de kerk nauwelijks gewijzigd. In 1989 werd ook het Ontmoetingscentrum aangebouwd, rechtsachter van de kerk.

Voordat de huidige kerk werd gebouwd was de kerk en de pastorie, van 1910 - 1915 gevestigd op een een locatie ongeveer 80 meter (richting dorpskern) hier vandaan. Dit gebouw dateert uit 1893. De houten kerk stond achter de pastorie.
Zie foto hieronder.

 

De huidige kerk en pastorie zijn in 1926 gebouwd. De eerste steen is gelegd door Gerrit Otto Verrips. Onderstaande foto is kort daarna gemaakt.

 

 

De kerk in de vijftiger jaren

   Jaartal foto onbekend (jaren '70?)

 

Boven de ingang van de kerk staat de volgende bijbeltekst:

Interieur

Het interieur is in de loop der jaren grondig aangepast. In 1952 vond een restauratie plaats en vervolgens het orgel uitgebreid. De preekstoel is vernieuwd in 1987.

De laatste renovatie vond plaats in 1989. Bij die gelegenheid zijn de oude banken uit de kerk verwijderd en vervangen door nieuwe en een aantal stoelen. Alleen op de galerij zijn de oude banken gehandhaafd.

Het oorspronkelijke pijporgel is gebouwd in 1935 door de Fa. Valckx & Verkauteren uit Rotterdam. In 1952 werd het orgel verplaatst naar zijn huidige plek in de kerk. In 1998 is een grote renovatie / uitbreiding gedaan aan het orgel.


Het huidige interieur

Het interieur in 1952

Ontmoetingscentrum

Het Ontmoetingscentrum achter de kerk bestaat uit meerdere delen:

 

  • De ontmoetingszaal gescheiden door schuifdeuren van de consistorie

  • Het jeugdhonk 'All Together'
  • Kopieerruimte
  • Keuken
  • Hal met invalidentoilet

Vele commissies en clubs maken gebruik van het gebouw. Om e.e.a. in harmonie te regelen wordt de ruimte 'gereserveerd' door de activiteit in te vullen op de kalender naast de consistoriedeur.

Wilt u een verjaardag of een jubileum vieren in het Ontmoetingscentrum?
U kunt het gebruiken als het niet nodig is voor andere kerkelijke activiteiten. Wij vragen daar - zo mogelijk - een vergoeding voor.

Informeer naar de mogelijkheden bij Wim Nicolaas, telefoon  06-51834541  wimnicolaas50@gmail.com

Klassiek in de Ronde Venen programma
Klassiek in de Ronde Venen programma 24-25
Kerkdiensten
Onze kerkdiensten staan ook open voor gasten. De kerkdiensten beginnen op zondagmorgen om 9.30 uur. De kerkdienst wordt opgenomen en is terug te zien. Klik op de button hieronder voor de opname.
Ook oudere kerkdiensten kunt u hier terugzien.


 
Help!
IKO activiteiten
meer
Ontmoetingscentrum
Wilt u gebruik maken van ons Ontmoetingscentrum?
lees verder.....
Privacystatement Morgenster
Privacystatement Morgenster