Protestantse Gemeente 'De Morgenster' te Vinkeveen en Waverveen

ZWO

Graag stellen wij de ZWO aan u voor;
ZWO staat voor Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking van de PKN kerk. De ZWO van de Morgenster Kerk wordt vertegenwoordigd door een commissie die bestaat uit; Houkje Hofman- secretaris,  Margo Boellaard- penningmeester en  Marianne Brockhof- lid. Het werk van de ZWO bestaat uit het ondersteunen van zendingsprojecten over de hele wereld. Via de projecten van Kerk In Actie van de PKN kerken, vindt de ZWO doelen om acties te gaan organiseren waarvoor gelden kunnen worden ingezameld. Daarnaast zijn voorstellen die vanuit de Gemeente komen en projecten van andere organisaties een  goede mogelijkheid. De afgelopen jaren heeft de ZWO jaarthema’s gebruikt waarbinnen doelen werden gezocht die een  thema ondersteunen. Zoals “het kind”, “de oudere” en “de vluchteling”.  We zijn dan een jaar lang bezig voor deze doelen  om zo te helpen. Omdat onze commissie uit drie personen bestaat hebben wij bij de te organiseren acties hulp van onze gemeenteleden nodig. En dat is eigenlijk ook prima, want dan wordt het zo ook een actie van de hele Gemeente. De ZWO- Vinkeveen organiseert jaarlijks drie vaste acties :

1. De Grondactie in  het voorjaar. Tijdens deze actie worden tuinaarde en potgrond na bestelling aan huis gebracht door onze medewerkers. De zakken worden met een iets hogere verkoopprijs dan de reguliere prijs verkocht waardoor de extra opbrengst voor een landbouw doel van een ZWO project gebruikt kan worden.  

2. Dan is er in de herfst de Oliebollenactie. Dit is een grote actie waarbij rond de twintig medewerkers nodig zijn om van te voren appels te schillen en de werkplaats en bakplaats in te richten met o.a. deeg- en bakmachine. Daarna op de actiedag zelf gaat Kees van Vliet al om vijf uur aan de slag om de degen in orde te maken en te laten rijzen zodat om zeven uur de bakkers kunnen beginnen en daarna de verkoop van de oliebollen in de kraam op het parkeerterrein van winkelcentrum Zuiderwaard. De bollen worden door verschillende verkoopteams aan de man/vrouw gebracht. De opbrengst gaat naar kindertehuizen/ waterpompen/ Dorcas/ vervolgde christenen/ vluchtelingen/ noodhulp bij hongersnood. U ziet, er is altijd een goede bestemming en daardoor is het dankbaar werk om je voor in te zetten.  

3. De derde vaste actie is de actie Schoenendoos voor de Stichting Edukans, waarbij de Gemeente wordt uitgenodigd om een schoenendoos te vullen met schoolspullen/ toilet- artikelen, een knuffel en  een envelop met geld voor de verzendkosten. De dozen worden verzonden aan kinderen in Afrika, Midden- Oosten en o.a. de Balkanlanden. In ieder geval komen de dozen bij kinderen terecht die niets hebben en daardoor ook niet naar school kunnen omdat ze geen schriften en potloden hebben. Heerlijk is het om dan te horen hoe blij deze kinderen met de doos zijn met naast de schoolspullen ook een knuffel of speeltje, iets wat ze nooit hebben gehad!
 
Naast deze drie acties zijn er nog enkele activiteiten, denk aan de Paasgroeten actie waarbij de Gemeente kaarten aan gedetineerden stuurt.
Ook de extra deurcollectes waarbij éénmalige acties ondersteund kunnen worden. Voor juist deze deurcollectes is het fijn als gemeenteleden zelf een doel aandragen waarvoor ze die collecte willen gebruiken. Maar we hebben ook twee vaste maandelijkse adoptie doelen; Het eerste is een school in Peru die wij via Edukans ondersteunen. Het tweede is een Granny (Oma) Tatiana Sleazina in Moldavië via de Stichting Dorcas. Tot slot zijn er ieder jaar weer noodhulp aanvragen zoals aardbevingen in Nepal en Haïti, hongersnood in Ethiopië, vluchtelingen in Syrië waar we als Gemeente graag aan willen voldoen.
 
Dankbaar zijn we om deze hulpverlenende taken te mogen uitvoeren, hulp die gelukkig Gemeente breed wordt gedragen.

terug
Klassiek in de Ronde Venen programma
Klassiek in de Ronde Venen programma 24-25
Kerkdiensten
Onze kerkdiensten staan ook open voor gasten. De kerkdiensten beginnen op zondagmorgen om 9.30 uur. De kerkdienst wordt opgenomen en is terug te zien. Klik op de button hieronder voor de opname.
Ook oudere kerkdiensten kunt u hier terugzien.


 
Help!
IKO activiteiten
meer
Ontmoetingscentrum
Wilt u gebruik maken van ons Ontmoetingscentrum?
lees verder.....
Privacystatement Morgenster
Privacystatement Morgenster