PR & Communicate Commissie PR & Communicate Commissie

De PR & Communicatie Commissie heeft tot taak om alle communicatie-uitingen van onze kerk te stroomlijnen. In een PR en communicatieplan zijn alle communicatie-uitingen van onze kerk inzichtelijk gemaakt en is er een korte en lange termijnplanning gemaakt voor de diverse onderdelen. Het is in overleg met de Kerkenraad geschreven en te vinden in het  'archief' van deze website.

De Commissie faciliteert andere Commissies binnen de kerk, zo kunt u denken aan hulp bij het schrijven van persberichten en het maken van posters. 

Persberichten:

Het is goed om onze kerk regelmatig in de pers te laten verschijnen. Er zijn binnen onze gemeente veel activiteiten die ook buiten de eigen kerk vermeldenswaardig zijn: avonden in het kader van 'Ontmoetingen', speciale diensten, filmavonden, kerstmusical, 't wegbrengen van Palmpaasstokken, ... 'Hoe meer zielen, hoe meer vreugd'.  Het kan gaan om een aankondiging of terugblik. Een foto erbij is nóg mooier en aansprekender. Het initiatief voor stukjes in de krant of uitnodigende posters ligt bij de commissies zelf.
De PR & Communicatie Commissie kan ondersteuning bieden, zoals helpen met schrijven van een persbericht, redigeren van tekst, opmaak van posters. Ook heeft de commissie een lijst met plaatsen waar posters opgehangen kunnen worden, als ook een lijst met  e-mailadressen van de redacties van lokale kranten en websites.

Contactpersoon:

Nelien van Vliet, tel. 0297-264943
 
Kerkbank Kerkbank

Het kerkblad van de Morgenster is 'De Kerkbank'. Deze wordt 6 keer per jaar uitgegeven.

Wilt u De Kerkbank ontvangen of opzeggen? Neem dan contact op met dhr. Jan Berkelaar, tel. 0297-263329

Kopij kunt u inleveren:

via e-mail: kerkbank@morgenstervinkeveen.nl

of op papier op Lange Meer 14, Vinkeveen.

In het archief vindt u de digitale versie van de Kerkbank.
 
Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Elke week verschijnt er een Nieuwsbrief met de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen week en de aankomende week.

U kunt kopij inleveren via e-mail nieuwsbrief@morgenstervinkeveen.nl

 
Publicatiebord Publicatiebord

Voor het publiceren van aankondigingen op het publicatiebord bij het kerkgebouw kunt u contact opnemen met

Kees en Nelien van Vliet

Lange Meer 14

3645 WV Vinkeveen

tel. 0297-264943

U kunt uw digitale info sturen naar:

nelien@planet.nl

 
Kopieerwerk Kopieerwerk

Kopieën voor een kerkelijke activiteit kunnen door commissieleden zelf worden gemaakt met het kopieeraparaat in de kopieerruimte.

Mocht u vragen hebben over het gebruik van het kopieerapparaat kunt u terecht bij onderstaande personen:

Jan Berkelaar, tel. 0297-263329